Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w niemczech

baner login

Prosimy o podanie, w miarę możliwości, niemieckich danych teleadresowych.
Imię:Nazwisko:
Ulica:Nr dom.:
Kod:Miejscowość:
Data urodzenia: dd/mm/rr
Status zawodowy:
Telefon (na terenie Niemiec):
E-mail:

ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - jakie ubezpieczenie spełnia wymogi obowiązku ubezpieczenia w Niemczech? Upewnij się ze posiadasz właściwe ubezpieczenie w Niemczech!


Nadal wielu obywateli polskich zameldowanych w Niemczech nie spełnia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego. Wielu z nich w ogóle nie wykupiło ubezpieczenia, inni wykupili ubezpieczenie, które w praktyce nie spełnia stosownych wymogów. Wokół kwestii, jakie ubezpieczenia spełniają wspomniane wymogi, narosło bardzo wiele niejasności. Poniżej krótka analiza najważniejszych aktów prawnych, dających odpowiedź na pytanie zadane w tytule artykułu.   


Podstawowym pytaniem jest, kto w ogóle podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Niemieckie ustawodawstwo reguluje to przede wszystkim w następujących aktach prawnych: §193 Abs. 3 VVG oraz §6Abs. 1 SGB V. Zgodnie z nimi, od 01.01.2009 obowiązek ubezpieczenia obejmuje wszystkie osoby zameldowane w Niemczech.  


W przypadku osób zameldowanych w dwóch lub więcej krajach jednocześnie, ustawodawstwem nadrzędnym w stosunku do niemieckiego jest jednak prawo Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 szczegółowo określa, ustawodawstwu którego z krajów takie osoby podlegają. W szczególnych przypadkach, mimo zameldowania w Niemczech, osoby podlegają ustawodawstwu innego kraju i tym samym nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Są to np. pracownicy polskich firm oddelegowani na czas określony do pracy w Niemczech. Decydujące jest przy tym potwierdzenie przynależności do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego poprzez odpowiedni wniosek serii E100.


Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., bardzo wielu Polaków otworzyło w Niemczech działalność gospodarczą. Najczęściej osoby te nadal pozostają zameldowane w Polsce, gdzie mieszka ich rodzina. Najczęściej nie są jednak w Polsce ani zatrudnione, ani nie prowadzą działalności gospodarczej. Ich sytuację reguluje Art. 13 (8) Pkt. 2b wyżej wspomnianego rozporządzenia. Stwierdza on jednoznacznie, że mimo zameldowania w Polsce, podlegają oni niemieckiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia społecznego, a tym samym mają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w Niemczech. 

Aby spełnić obowiązek ubezpieczenia należy ubezpieczyć się państwowo w jednej z kas chorych (gesetzliche Krankenversicherung incl. Pflegepflichtversicherung) lub wykupić ubezpieczenie prywatne. Powinno ono spełniać następujące wymogi (§193 Abs. 3 VVG):


- udział własny w kosztach leczenia nie może przekraczać 5000 euro/rok


Ponadto powinno ono zawierać obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne -  Pflegepflichtversicherung (§6Abs. 1 SGB V).


Powyższych wymogów z całą pewnością nie spełnia żadne polskie ubezpieczenie prywatne, chociażby dlatego, że żadna polska ubezpieczalnia nie jest dopuszczona do rynku niemieckiego. Ubezpieczenie Globetrotter oferowane jest przez firmę TU Allianz Polska S.A., której działalność jest zarejestrowana w Polsce. Nie należy jej mylić z firmą Allianz działającą w Niemczech. Ubezpieczenia typu PZU Wojażer, Allianz Globetrotter czy Warta Travel, nie można nawet określić mianem ubezpieczeń zdrowotnych. Są to raczej wypadkowe ubezpieczenia turystyczne, których celem jest pokrycie kosztów doraźnego leczenia za granicą w nagłych wypadkach i transportu ubezpieczonego do Polski, gdzie leczenie będzie kontynuowane w ramach polskiego ubezpieczenia społecznego.

Wymogów obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego nie spełniają również osoby podlegające niemieckiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia społecznego, które wykupiły w Niemczech prywatne ubezpieczenie zdrowotne określane mianem „Auslandsreiseversicherung” albo „Krankenversicherung für ausländische Gäste”. Najbardziej znane są taryfy oferowane przez takie firmy jak: Care Concept, BDAE, Victoria, DKV, DAS. Ubezpieczenie to nie zawiera obowiązkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego i skierowane jest do osób przybywających do Niemiec na okres tymczasowy, podlegających ubezpieczeniu społecznemu w kraju pochodzenia. Może ono zostać wykupione na okres do maks. 5 lat i jest generalnie tańsze niż pełne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Do przyjęcia wniosku nie są konieczne badania lekarskie. Poza tym nie zawiera ono tzw. udziału wlanego w kosztach leczenia. Wszystko to powoduje, że na pierwszy rzut oka jest ono atrakcyjniejsze niż pełne prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie tego typu może jednak w każdej chwili zostać wypowiedziane przez firmę ubezpieczeniową, o czym boleśnie przekonuję się osoby zbyt często korzystające ze świadczeń ubezpieczalni. Ze względu na przebyte choroby, wykupienie w takiej sytuacji pełnego ubezpieczenia zdrowotnego staje się  albo niemożliwe albo znacznie droższe. Nie wspominając o zaległych składkach, które należy zapłacić za okres, w którym nie spełniło się obowiązku ubezpieczenia.


Osobom, które mimo wszystko decydują się na wykupienie jednego z dwóch wyżej opisanych ubezpieczeń, radzę domagać się od pośrednika ubezpieczeniowego złożenia pisemnego oświadczenia, że spełnia ono wymogi obowiązkowego ubezpieczenia w Niemczech. Upewnij się, że wykupiłeś właściwe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech!